مشاهده / بستن موضوعات

شمارگان کتاب در تیرماه 25 درصد کاهش یافت

شمارگان کتاب در تیرماه 25 درصد کاهش یافت
به گزارش رسانه تی وی، آمارهای مؤسسه خانه کتاب نشان می‌دهد در تیرماه سال جاری 7 هزار و 750 عنوان کتاب منتشر شده است که در مقایسه با تیرماه سال گذشته 5 هزار و 648 عنوان کتاب شاهد افزایش 37درصدی در تعداد عناوین بوده‌ایم. همچنین شمارگان متوسط کتاب‌ها از هزار و 672 در تیر 95 به هزار و 249 کاهش یافته است که در مجموع کاهش 25درصدی را در شمارگان متوسط شاهد هستیم. اما قیمت متوسط کتاب‌ها از 14 هزار و 498 تومان به 17 هزار و 643 تومان رسیده است‌، بنابراین در قیمت کتاب با افزایش 22درصدی روبه‌رو هستیم. تعداد عناوین کتاب‌های تألیفی پنج هزار و 999 عنوان و تعداد عناوین کتاب‌های ترجمه هزار و 751 عنوان بوده است،‌ از این میان سهم ناشران تهرانی 5هزار و 238 عنوان و سهم ناشران شهرستانی 2 هزار و 512 عنوان بوده است. «دختری که رهایش کردی‌» و «ملاصالح‌» از جمله کتاب‌های پرچاپ تیرماه به شمار می‌روند.