مشاهده / بستن موضوعات
تحقیق و تفحص نمایندگان از خود مجلس/ امضای بیش از 15 نماینده
سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکار نیوز با بیان اینکه نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از خود مجلس، سازمان اداری و نحوه هزینه کرد بودجه مجلس هستند، افزود: محور این تحقیق و تفحص در خصوص تخلفات صورت رفته در زمینه هزینه های مالی، استخدام نیروها بدون توجه به شایستگی ها و برخی از اقدامات خلاف قانون در مجلس است. وی افزود: شکایاتی در این زمینه به نمایندگان مجلس رسیده که استخدام ها در مجلس با سفارشات انجام می شود و به شایستگی ها توجهی نمی شود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه طرح مذکور در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه تهیه شده که به امضای بیش از 15 نماینده هم رسیده، تصریح کرد: گزارشاتی از تخلفات در مجلس به ما نمایندگان رسیده و به همین دلیل قصداریم تا از نحوه هزینه ها و استخدام ها در مجلس تحقیق و تفحص کنیم. ابطحی افزود: وقتی مجلس از وزارتخانه ها، دستگاهها و سازمانهای دیگر تحقیق و تفحص می کند، خوب است از خودش هم یک تحقیق و تفحصی انجام دهد. وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص یک ابزار نظارتی مجلس برای تقویت دستگاهها و رفع نواقص موجود است، تصریح کرد: قطعا هیئت رئیسه مجلس از این اقدام نظارتی و قانونی خود، برای خود استقبال خواهد کرد. نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح تحقیق و تفحص مجلس بزودی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار می گیرد.