مشاهده / بستن موضوعات
تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه های شهری شمال تهران ارزیابی شد
به گزارش خبرنگار رسانه تی وی، فرخ غفارزاده ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل مطالعات شهرداری تهران حدود هشت سال متولی اصلی انجام طرح «اتاف» در شهر تهران از طریق ادارات مطالعات مناطق بوده است و چندیست به جهت هم افزایی دانش مدیران و افزایش آگاهی ایشان از نتایج اتاف های انجام شده در مناطق ، طرحی به نام اتاف گردی را به مرحله اجرا در آورده است. وی با اشاره به اینکه اتاف در اصل خلاصه عبارت ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی است که در سه مقطع زمانی پیش از اجرای پروژه در حین اجرا و پس از اتمام پروژه انجام می پذیرد بیان داشت: در اجرای روند این طرح، اداره مطالعات شهرداری منطقه یک میزبان مدیران اداره کل مطالعات شهرداری تهران و مناطق  ۲۲ گانه شد و از چند پروژه عمرانی و توسعه ای از جمله موزه دارآباد، موزه سینما ، ستاره شناسی، باغ موزه هنر ایرانی ، موزه موسیقی و... بازدید بعمل آمد . غفارزاده گفت: در این بازدید روند انجام اتاف در این پروژه ها و پیشنهادات و نکات اصلاحی که باعث افزایش کارآمدی این مجموعه ها شده بود مورد بررسی و نقد قرار گرفت و مسئولین از نزدیک شاهد تاثیر تهیه اتاف بر کیفیت اجرای پروژه ها و اماکن بودند. مدیر اداره مطالعات اجتماعی شهرداری منطقه یک تهران در پایان افزود: لمس عینی نتایج مثبت مطالعات در چنین بازدیدهایی برای دست اندرکاران اتاف می تواند در پیشبرد اهداف اتاف در مناطق بسیار موثر واقع شود.