مشاهده / بستن موضوعات

دستبرد هكر تلگرامي به عكس‌هاي خصوصي

سرهنگ ماشاءالله ملايي گفت: يك ماه پيش خانمي با مراجعه به پليس در يكي از شهرستان‌هاي استان شكايتي را درباره پخش عكس‌هاي شخصي خود در فضاي مجازي مطرح كرد.
وي افزود: پس از طرح شكايت، مأموران پليس فتا پسري 23ساله را به عنوان مظنون بازداشت كردند. ماشاءالله ملايي ادامه داد: بررسي‌ها حكايت از اين داشت كه اين جوان 23ساله كه هكر تلگرامي است با ارسال لينكي به تلگرام شاكي در فضاي مجازي خود را نماينده تلگرام براي ارائه خدمات معرفي مي‌كند. پس از ارسال اين لينك، شاكي و سوژه مورد نظر لينك را باز و از اين طريق مورد هك تلگرامي قرار مي‌گيرد و تمامي اطلاعات شخصي بارگذاري شده در تلگرام در اختيار هكر قرار مي‌گيرد.  فرمانده انتظامي جيرفت با بيان اينكه اين خانم با بي‌دقتي در مرحله اول عكس‌هاي خيلي خصوصي خود را در تلگرام بارگذاري كرده و از طرفي بدون توجه به خطرات فضاي مجازي اقدام به باز كردن لينكي كرده بود كه تقلبي بود.  سرهنگ ملايي گفت: اين هكر پس از سرقت عكس‌هاي خصوصي شاكي مجموعه عكس‌ها را با هدف كسب درآمد در فضاي مجازي به فروش مي‌رساند.
وي افزود: متهم به جرمش اعتراف كرده و تحقيقات در اين باره جريان دارد. سرهنگ ملايي با تهديد خواندن فضاي مجازي گفت: از همه مردم، خانواده‌ها به ويژه خانم‌هاي جوان تقاضا دارد از بارگذاري و تبادل عكس‌هاي خصوصي خود در فضاي مجازي جداً خود‌‌داري كنند.